T1: + 48 89 642 07 79 | T2: + 48 89 646 01 37 | M: ro-poz@wp.pl

W kategorii ochrona i oznakowanie miejsca pracy:

 • Apteczki zakładkowe,

 • Apteczki osobiste,

 • Środki opatrunkowe,

 • Maty podłogowe,

 • Oświetlenie awaryjne,

 • Skrzynki na klucze,

 • Szafy ubraniowe,

 • Systemy bezpiecznej ewakuacji SWGS, (Lihgt Line – ciągi samonośne, Light Line- wsuwki do profili, Oznakowania podłogowe – ANTI-SLIP, Lampy awaryjne, Inne)

 • Znaki ewakuacji (wyjścia i drzwi, znaki kierunku, miejsca zbiórki, przeszkody, znaki ratunkowe, rewersy znaków Inne),

 • Znaki ochrony ppoż. (Znaki ochrony ppoż, Tablice ochrony ppoż, Numery, Rewersy znaków)

 • Znaki zakazu (PPOŻ. BHP, Elektryczne, Piktogramy ogólnego zastosowania, Ekologia, Palenie tytoniu i alkohol,

 • Zakaz wstępu i inne zakazy dla nieupoważnionych, inne),

 • Znaki ostrzegawcze (PPOŻ, BHP, Elektryczne, Substancje chemiczne, Promieniowanie, Inne),

 • Znaki nakazu (BHP, Elektryczne)

 • Znaki informacyjne (Elektryczne, Piktogramy ogólnego zastosowania, Zawieszki tymczasowe („Tagi”), Biura, Produkcja techniczna, Produkcja żywności, Szatnie, Toalety, Socjalne, Szkoły, Przedszkola, Służba zdrowia, Sport ,Znaki typu „SANDWICH”, Ogólne)

 • Znaki łączone (Ostrzeżenie +Zakaz, Ostrzeżenie + Nakaz, Ostrzeżenie +Informacja, Nakaz + Zakaz, Ostrzeżenie +Zakaz + Zakaz Ostrzeżenie + Zakaz + Nakaz)

 • Oznakowanie terenów stref i obszarów (Budowa, Strefy zagrożenia, Tereny prywatne i służbowe *Tereny wojskowe, *Klęski żywiołowe, Taśmy odgrodzeniowe i ostrzegawcze),

 • Instrukcje i Postery (PPOŻ, BHP, Medyczne, Telefony alarmowe, Wykazy i inne postery)

 • Znaki dla transportu i logistyki (Cyfry i litery, Nalepki przesyłkowe, Transport substancji niebezpiecznych

 • Samochody i autobusy, Kolej, Magazyny, Przechowywanie, Odpady)

 • Oznakowanie Rurociągów (opisy indentyfikacyjne – taśmy, naklejki kierunkowe, tabliczki oznacznikowe)

 • Znaki Branżowe (wodociągi, gazownictwo, stacje benzynowe)

 • Znaki Środowisko i Ekologia *Ekologia, Ogrody zoologiczne, Lasy i turystyka, Kąpieliska

 • Godła i herby, flagi Godła państwowe (w ramce aluminowej), Herby miast (w ramce aluminiowej)*Flagi

 • Znaki drogowe i parkingi Drogi wewnętrzne, Parkingi i zakazy parkowania Drogi publiczne

 • Oznakowanie przestrzenne Wewnętrzne, Zewnętrzne)

 • Obramowania i stojaki (MINAL, *TIP, *PANORAMA, *Tablice ekspozycyjne i parkingowe),

 • Znaki na zmówienie