T1: + 48 89 642 07 79 | T2: + 48 89 646 01 37 | M: ro-poz@wp.pl

W kategorii ochrona dróg oddechowych sprzedajemy

  • Półmaski filtrujące jednozmianowe

  • Półmaski i filtry

  • Maski całotwarzowe i filtry

  • Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

  • Aparaty wężowe sprężonego powietrza

  • Aparaty tlenowe

  • Kaptury ucieczkowe