T1: + 48 89 642 07 79 | T2: + 48 89 646 01 37 | M: ro-poz@wp.pl

Sprzedajemy gazy techniczne:

Tlen (karta charakterystyki)

karta charakterystyki O2

Wykorzystywany do ciecia, spawania, podgrzewania, laserów, wypalarek plazmowych.


Napełniamy wszystkie typy butli o ciśnieniu pracy do 200 bar oraz wiązki.

 • butla 50L/ 200 bar/10,0 m3
 • butla 40L/ 150 bar/6,4 m3
 • butla 8L /150 bar
 • wiązka12x50L/ 200bar/128, 4 m3

Mieszanka DMIX01

karta charakterystyki DMIX01

Wykorzystywany do ciecia, spawania, podgrzewania, laserów, wypalarek plazmowych.

Napełniamy wszystkie typy butli o ciśnieniu pracy do 200 bar oraz wiązki.

 • butla 50L/ 200 bar/11,8 m3
 • butla 40L/ 150 bar/7,1 m3
 • butla 8L / 150 bar
 • wiązka12x50L/200 bar/138,00 m3

Argon

karta charakterystyki Argon

Argon uniwersalny gaz osłonowy TIG/MIG, wykorzystywany do ciecia, spawania, podgrzewania, laserów, wypalarek plazmowych.
Napełniamy wszystkie typy butli o ciśnieniu pracy do 200 bar oraz wiązki.

 • butla 50L/200 bar/10,6 m3
 • butla 40L/150 bar/6,4 m3
 • butla 10L ZR/200 bar/2,1 m3/Ar5.0
 • wiązka12x50L/200 bar/127,2 m3

Dwutlenek węgla CO2

karta charakterystyki CO2

Wykorzystywany do produkcji piwa, do odżywiania roślin akwariowych, do spawania stali niestopowych.

Napełniamy:

 • B2 6,4 kg
 • B6

Acetylen

karta charakterystyki Acetylen

Napełniamy wszystkie typy butli oraz wiązki.

 • 6kg

Azot

Wykorzystywany do sprawdzania szczelności instalacji klimatyzacji, gazociągów. Do zagazowywania zbiorników.

Napełniamy wszystkie typy butli oraz wiązki.

 • butla 50L/200 bar/10,0 m3
 • butla 40L/150 bar/6,0 m3
 • wiązka12x50L/200 bar/120,0 m3