icon4

Profesjonalne artykuły i usługi BHP i PPPOŻ

T1: + 48 89 642 07 79 | T2: + 48 89 646 01 37 | M: ro-poz@wp.pl

Usługi

Haft na odzieży

Strona w budowie ....

Strona w budowie ....

Świadczymy usługi z zakresu remontu, przeglądu gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych. Posiadamy uprawnienia do badania wydajności sieci hydrantowych. Wykonujemy przeglądy instalacji SAP, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia BHP oraz wyposażanie obiektów w instalacje PPOŻ.